За нас

Националното сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ е регистрирано на 20.05.2002 г с решение на Софийски градски съд .. Основна цел на сдружението е защита на професионалното право на своите членове да оказват своевременна , достъпна и квалифицирана медицинска помощ на децата, съвременна и ефикасна профилактична дейност, да определят и категоризират медико-социалните рискове на които са изложени най-малките пациенти и издигане нa детското здравеопазване в един от най-важните приоритети на обществото. Неудачите на здравната реформа и липсата на приоритетно финансиране се отразиха най-силно на детското здравеопазване. Поради това основна задача на сдружението е специалистите педиатри в сътрудничество с общопрактикуващите лекари да осигурят достъпна и резултатна медицинска помощ на децата при точно определени задължения, отговорности и правила на взаимоотношения в условията на ограничени обществени ресурси. Най-големият успех в това отношение и постигането на либерализиран достъп на децата с остро заболяване на възраст от 0 до 14 години до специалисти педиатри от 2005 г. Сдружението активно търси помощ и съдействие от държавни и граждански организации с цел постигане на обществена заангажираност към проблемите на детското здравеопазване. Сдружението участва в преговорите за национален рамков договор, в изработване на Национални програми за превенция, профилактика и лечение на редица състояние с цел постигане на оптимално физическо и нервнопсихическо развитие на децата и благотворителни акции.

СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

 

1. Д-р Денка Денева Попова

2.Д-р Елена Андреева Гълъбова

3. Д-р Росино Кирякичков Гайтанджиев

4. Д-р Христина Стефанова Шкодрова

5. Д-р Росица Димчева Донева

6. Д-р Бистра Здравкова Иванова

7. Д-р Валентина Трифонова Панчева

8. Д-р Рени Цветанова Василева

9. Д-р Женя Панайотова Велинова

10. Д-р Величка Асенова Янакиева

11. Д-р Клара Георгиева Балджиева

12. Д-р Мариана Петрова Георгиева

13. Д-р Татяна Маринкова Ралчева

14.Д-р Надежда Бориславова Лисичкова

15. Д-р Ангелина Чернева Костова

16. Д-р Соня Георгиева Асенова

17. Д-р Антоанета Крумова Антонова

18. Д-р Юлия Ангелова Цанкова

19. Д-р Елисавета Стефанова Попниколова

20. Д-р Петьо Кирилов Мартинов

21. Д-р Мария Стефанова Недялкова

22. Д-р Веска Иванова Серафимова

23. Д-р Лидия Иванова Муцкова