Единадесета национална практическа конференция

Покана за свикване на общо отчетно събрание 2017

Десета национална практическа конференция

Покана за свикване на общо отчетно събрание 2016

БАДП Седми Национален Симпозиум Бронхообструктивни състояния в детска възраст

Девета национална практическа конференция

Покана за свикване на общо отчетно събрание 2015

Осма национална практическа конференция

Седма Национална практическа конференция

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Шеста национална практическа конференция

Пета национална практическа конференция „Съвременни превенция, профилактика и лечение в педиатрията – трети модул”

БЪЛГАРО-ИТАЛИАНСКИ КОНГРЕС ПО ПЕДИАТРИЧНА РЕВМАТОЛОГИЯ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ АРТРОПАТИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2011

Четвърта Национална научна конференция с международно участие

Покана за свикване на общо отчетно събрание 2010