За нас

Националното сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ е регистрирано на 20.05.2002 г с решение на Софийски градски съд .. Основна цел на сдружението е защита на професионалното право на своите членове да оказват своевременна , достъпна и квалифицирана медицинска помощ на децата, съвременна и ефикасна профилактична дейност, да определят и категоризират медико-социалните рискове на които са изложени най-малките пациенти и издигане нa детското здравеопазване в един от най-важните приоритети на обществото.

Неудачите на здравната реформа и липсата на приоритетно финансиране се отразиха най-силно на детското здравеопазване. Поради това основна задача на сдружението е специалистите педиатри в сътрудничество с общопрактикуващите лекари да осигурят достъпна и резултатна медицинска помощ на децата при точно определени задължения, отговорности и правила на взаимоотношения в условията на ограничени обществени ресурси. Най-големият успех в това отношение и постигането на либерализиран достъп на децата с остро заболяване на възраст от 0 до 14 години до специалисти педиатри от 2005 г.

Сдружението активно търси помощ и съдействие от държавни и граждански организации с цел постигане на обществена заангажираност към проблемите на детското здравеопазване. Сдружението участва в преговорите за национален рамков договор, в изработване на Национални програми за превенция, профилактика и лечение на редица състояние с цел постигане на оптимално физическо и нервнопсихическо развитие на децата и благотворителни акции.

Списък на учредителите

 • 1. Д-р Денка Денева Попова
 • 2. Д-р Елена Андреева Гълъбова
 • 3. Д-р Росино Кирякичков Гайтанджиев
 • 4. Д-р Христина Стефанова Шкодрова
 • 5. Д-р Росица Димчева Донева
 • 6. Д-р Бистра Здравкова Иванова
 • 7. Д-р Валентина Трифонова Панчева
 • 8. Д-р Рени Цветанова Василева
 • 9. Д-р Женя Панайотова Велинова
 • 10. Д-р Величка Асенова Янакиева
 • 11. Д-р Клара Георгиева Балджиева
 • 12. Д-р Мариана Петрова Георгиева
 • 13. Д-р Татяна Маринкова Ралчева
 • 14. Д-р Надежда Бориславова Лисичкова
 • 15. Д-р Ангелина Чернева Костова
 • 16. Д-р Соня Георгиева Асенова
 • 17. Д-р Антоанета Крумова Антонова
 • 18. Д-р Юлия Ангелова Цанкова
 • 19. Д-р Елисавета Стефанова Попниколова
 • 20. Д-р Петьо Кирилов Мартинов
 • 21. Д-р Мария Стефанова Недялкова
 • 22. Д-р Веска Иванова Серафимова
 • 23. Д-р Лидия Иванова Муцкова