Контакти

Управителен съвет:
e-mail: management@nspsip.org

Председател: д-р Клара Балджиева
mobile: 0888840310
e-mail: drbaldjieva@nspsip.org

Зам. Председател: д-р Антоанета Антонова
mobile: 0888244155
e-mail: drantonova@nspsip.org

Секретар: д-р Татяна Ралчева
mobile: 0885534982
e-mail: drralcheva@nspsip.org

Членове:
д-р Ангелина Костова
mobile: 0886302215
e-mail: drkostova@nspsip.org

д-р Елисавета Попниколова
mobile: 0898448965
e-mail: drpopnikolova@nspsip.org

д-р Любка Кокалова
mobile: 0888848755
e-mail: drkokalova@nspsip.org

д-р Мария Недялкова
mobile: 0877326618
e-mail: drnedialkova@nspsip.org