Събития

Покана за свикване на общо отчетно събрание
хотел Анел гр.София бул. Тодор Алексавдров №14
Покана за свикване на общо отчетно събрание 2018
хотел Кристал Палас, гр. София ул. Шипка 14
Покана за свикване на общо отчетно събрание 2017
хотел Кристал Палас, гр. София ул. Шипка 14
Десета национална практическа конференция
хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци
Покана за свикване на общо отчетно събрание 2016
хотел Кристал Палас, гр. София ул. Шипка 14
Девета национална практическа конференция
Хотел „Новотел” гр. Пловдив
Покана за свикване на общо отчетно събрание 2015
ресторант „Кристал Палас“, гр. София ул. Шипка 14
Осма национална практическа конференция
Хотел „Калина палас” гр. Трявна
Седма Национална практическа конференция
Парк хотел Империал, гр. Пловдив
Шеста национална практическа конференция
Интерхотел Сандански, гр. Сандански
Покана за свикване на общо отчетно събрание 2011
гр.София хотел „Анел” бул. Тодор Александров №14