БАДП Седми Национален Симпозиум Бронхообструктивни състояния в детска възраст

15-16
October, 2016 г.
На 15.10.2016-16.10.2016 г в хотел "София Балкан" гр. София ще се проведе Седми Национален Симпозиум  на тема "Бронхообструктивни състояния в детска възраст " организиран от БАДП.

Програма