Покана за свикване на общо отчетно събрание 2011

15-15
October, 2011 г.

  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, което ще се проведе на 15 октомври 2011. от 10.00 часа в гр.София хотел „Анел” бул.»Тодор Александров» №14 при следния дневен ред:

 

1.Приемане отчет за дейността на Управителния съвет през 2010 г. 2.Приемане на финансов отчет на сдружението за 2010 г.

3.Приемане годишния бюджет на сдружението за 2012г.

4.Обсъждане на дейността на УС на НСПСИП по НРД 2012

5.Обсъждане провеждането на Пета национална практическа конференция по педиатрия

6.Обсъждане участие на НСПСИП в Академия по ваксинопрофилактика

7.Разни

 

Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от Устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на горепосочения кворум, събранието ще се отложи за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

 

 

Управителен съвет НСПСИП

 

Програма за провеждане на общо отчетно-изборно събрание

 

10.00-10.30 Регистрация

10.30-11.00 Презентация на „Алпен Фарма”-„Шуслерови соли при

Възпалителни процеси. Подходящи комбинации в детска възраст. Имуноукрепващи и други програми”

11.00-13.30 Отчетно изборно събрание на НСПСИП

13.30-15.00 Обяд в ресторанта на хотел „Анел”