Покана за свикване на общо отчетно събрание 2017

28-28
October, 2017 г.

На 28.10.2017 ще се проведе отчетно изборно общо събрание на членовете на НСПСИП от 10.00 ч в хотел „Кристал палас” ул. „Шипка” 14 при следния дневен ред:

 

1.Отчет за дейността на УС на НСПСИП през 2016

2.Приемане на .финансов отчет на сдружението за 2016 г

3.Приемане на годишния бюджет на сдружението за 2018 г

4.Обсъждане провеждането на XI национална практическа конференция по педиатрия през 2018 г

5.Разни

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 63 /04.08. 2017 г