Тринадесета национална практическа конференция

25-27
September, 2020 г.

Уважаеми Колеги,

Бихме искали да Ви информираме за възможностите за участие в X III - та Национална практическа
конференция на тема „Съвременна превенция, профилактика и лечение в педиатрията -  ЕДИНАДЕСЕТИ МОДУЛ”, която ще се проведе от 25 до 27 семпември 2020г. в хотел “Wave Resort” в Поморие.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ  на  X III  - та Национална практическа конференция:
Председател: д-р  Клара Балджиева
Зам. председател: д-р Антоанета Антоновa
Секретар: д-р Татяна Ралчева
Членове: д-р Ангелина Костова
                  д-р Елисавета Попниколова
                  д -р Мария Недялкова

Тема на XIII –та Национална практическа конференция – “Новости в педиатрията„
Научни сесии:
Хранене
Имунопрофилактика
Неонатология
Пулмология
Алергология
Хирургия
Ревматология
Ендокринология
Превантивна педиатрия
Ранно детско развитие
Аутизъм
Психология на здравето

КОНТАКТИ:
ПЕТЯ НИКОЛОВА
Мob: +359 886 880 396
E-MAIL: management@nspsip.org ; eventidea.bg@gmail.com