Тринадесета национална практическа конференция на тема „Новости в детското хранене“

24-26
March, 2023 г.

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на XIII-та Национална практическа
конференция на тема „Новости в детското хранене“
, която ще се проведе в
периода 24-26 март 2023г., в Kings Valley Medical & Spa, Казанлък.

Поставяйки здравето и безопасността на първо място, конференцията
ще се състои присъствено при спазване на всички актуални за страната
противоепидемични мерки.

Водещи специалисти ще представят най-новото в детското хране и други
актуални теми в педиатрията. Очакваме новости от фармацевтичната
индустрия и интересни дискусии.

Ще обменим опит, нови идеи, ще създадем нови партньорства!
Нека заедно продължим напред!
Очакваме ви!

С уважение,
УС на НСПСИП