Академия по церебрална парализа

Провежда се под патронажа на Кмета на град София.

Форумът (26 април 2014 г.) е предназначен за лекари, психолози, терапевти и немедицински специалисти, работещи в специализирани лечебни, здравни или социални институции и неправителствени организации грижещи се за деца с церебрална парализа (ЦП), както и за техните родители. 

Ще бъдат изнесени 25 доклада по различни проблеми касаещи съвременните методи на диагностика, лечение и рехабилитация на ЦП от водещи наши и чужди лектори по неонатология, педиатрия, детска неврология, физикална терапия и рехабилитация, ортопедия, неврохирургия, ортотика, психоанализа, логопедия, специална педагогика, ерготерапия и кинезитерапия.          

Докладите от форума ще бъдат публикувани в специален наръчник, който всеки един от участниците ще получи.

Форумът завършва с коктейл по случай 25 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ на Специализирана Болница за Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа "Св. София" от създаването й, както и 3 години "Дни на Долто". 

На 27 април ще се проведат 2 ателиетa:

·Недоносеното бебе, неговите родители и медицинския персонал", Сежер
 Развитие на сензорна способност на ембриона и новороденото", Буснел,