Курс „Акатуални проблеми в педиатрията"

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

 

11.05.2011–СРЯДА

08.00-08.30–-Регистрация и откриване на курса

08.30-09.30–-ДД на комите–проф.А.Куртев

09.30–-09.40–Демонстрация на случаи-д-р Д.Христова

09.40-10.10-Кафе пауза

10.10–10.50-д-р Й.Узунова-Неясни температурни състояния

10.50-11.00– Демонстрация на случаи

11.00–11.30-Актуални проблеми в детската отоларингология–д-р П.Кабакчиев,

11.30–11.40 Демонстрация на случаи

11.40 –12.10-д-р Т.Стоева-Интерстициални белодробни заболявания

12.10–12.20-Демонстрация на случаи

12.20-12.40-Дискусия

12.40–13.00-Презентация на фармацевтична фирма

 

12.05.2011 г., ЧЕТВЪРТЪК

 

08.00-08.30–Микоплазмена пневмония-доц.Росица Митрова

08.30-09.00–-Съдови ангиодисплазии в детско-юношеската възраст-доц.Здравко Лазаров

09.00-10.00––проф.А.Куртев-Търнер синдром

10.00-10.30--Кафе пауза

10.30-11.00-Нашият опит при чернодробни трансплантации в детската възраст-доц.Л.Спасов

11.00–11.10–– Демонстрация на случаи

11.10-11.40––Диагноза и лечение на най-честите възпалителни заболявания в детската офталмологична практика-проф.Божимир Петровски

11.40-12.20–Дискусия

12.20––12.50–Презентация на фармацевтична фирма
 

 

 

13.05.2011 г. ПЕТЪК

 

08.00-08.45–Болестта на Даун– проф.А.Куртев

08.45–09.10– Демонстрация на случаи

09.10-09.40-ДД на миоперикардитите в детско-юношеската възраст–д-р Д.Христова

09.40-09.50–-Демонстрация на случаи

09.50-10.30–Кафе пауза

10.30-11.10–Съвременно лечение на пиодермиите–доц.К.Праматаров

11.10–11.20– Демонстрация на случаи

11.20.00-12.00-Актуални проблеми на социалната педиатрия-доц.Димитър Калайков

12.00–12.45- Дискусия

12.45- -13.15–Презентация на фармацевтична фирма

13.15–Закриване на курса

 

 

 

Курсът е за педиатри и специализиращи педиатрия

Брой курсисти – 60, при повече желаещи и по-голям брой.

Курсът е безплатен.

На участниците в курса от страната не се осигурява преспиване.

 

Записване за участие:

 

Елена Димитрова, Милена Владимирова, УБ „Лозенец” ул.”Козяк 1 ” тел.960 75 73, факс 962 47 71, 0888124301; E-mail edimitrova@uni-hospital.government.bg; milena_vladimirova@abv.bg

elena_max@abv.bg

или

Деканат на Медицински Факултет, СУ „Климент Охридски” , ул.”Козяк 1 ” София 1407, телефон 9607*417-Емилия Цанкова ;

 

Курсът ще се проведе в аудиторията на болница „Лозенец”, ІV етаж, ул.”Козяк” № 1

 

ОТГОВОРНИК НА КУРСА –

/ПРОФ.А.КУРТЕВ/

 

ТЕЛ. 96 07 *323*321; GSM 0889 601752