Нови дати за националната практическа конференция

Във връзка с епидемологичната обстановка в България и обявените случаи на Covid-19 инфекция обявената за 10.04.-12.04.2020 г конференция  се отменя . Конференцията ще бъде проведена  от 25.09. -27.09. 2020. в хотел  Wave Resort Поморие.