Отпада регулацията при издаване на направления от лични лекари със специалност педиатрия

11.05.2011
Надзорният съвет на НЗОК прие изменение в Правилата за определяне на броя направления за консултация със специалист и стойностите за медико-диагностични изследвания.

С промяната се възстановява възможността личен лекар със специалност „Педиатрия” да насочва деца за консултация към лекар-специалист със същата специалност, без ограничение.

Всички общопрактикуващи лекари, без значение каква специалност имат, могат да насочват неограничено деца към педиатър или лекар-специалист по детски болести – детски гастроентеролог, детски кардиолог, детски ендокринолог и др. Това може да става еднократно при за всяко остро състояние.

„Правилата за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ” са публикувани в рубрика „Национален рамков договор 2011”.