Покана Nestle Academy for Professional Excellence in Pediatrics

От името на Нестле Детско Хранене бихме искали да  Ви информираме, че се организира дигитален курс за продължаващо медицинско обучение (ПМО) за колеги ОПЛ и млади специалисти, сертифициран от Български Лекарски Съюз. Курсът се осъществява с подкрепата на Българска Асоциация по Неонатология (БАН), Българска Педиатрична Асоциация (БПА) и Национално Сдружение на Педиатрите Специалисти от Извънболничната Помощ (НСПСИП).

ПМО ще се проведе в 3 тематични модула. Допълнителна информация относно датите на провеждане, темите и лекторите, можете да получите от приложената програма.
При завършване на курса, включващ трите модула, всеки участник ще получи сертификат от Български Лекарски Съюз със съответния брой кредитни точки.

Срещата ще се състои в платформата на Microsoft Team. Включването е безплатно и не изисква допълниителна регистрация.