Становище на европейската педиатрична асоциация(EPA/UNESPA)

„Здравето и благополучието на бъдещите поколения в Европа ще бъдат постигнати чрез осигуряването на подходящи и благоприятни условия за гарантиране на физически растеж и психо-социалното развитие на децата, юношите и младежите. Това трябва да включва надеждно, продължително, компетентно и специализирано медицинско наблюдение още от ранна бременност до физически здраво и нормално психо-социално юношество. Следователно отговорността на педиатрията за осигуряването на здравни грижи започва от забременяването и продължава през цялото детство и юношество до възрастта, когато процесите на растеж и развитие вече са приключили. На двете възрастови граници – ембрио-феталния период и преминаването към младежката възраст, педиатрите би трябвало да са в сътрудничество и координация с останалите специалисти / акушер-гинеколози, генетици, интернисти и др./. При някои специални обстоятелства като хронични заболявания и/или инвалидност /вродена или придобита/ , когато е подходящо и взаимно примеливо за пациента и педиатъра, както и за семейството на болния и за правната уредба на страната, здравните грижи за пациента могат да бъдат оказвани от педиатрите и след навършването на легалната горна възрастова граница на юношеството до момента, когато ще бъде гарантирано постепенното предаване на пациента в ръцете на съответния специалист за възрастни. Препоръката на това становище не означават следването на задължителен начин на лечение или определени процедури. Възможни са вариации, като се вземат в съображение условията във всяка една страна. Становището е прието от Генералната асамблея на Европейската Педиатрична Асоциация и подписано от всички председатели на националните педиатрични организации на страните от Европа, вкл. и България, по време на Европейския конгрес по педиатрия, проведен в Истанбул от 14 до 17.06.2008 г. *Конвенция на ООН за правата на детето * Чл. 24 „Държавите-страни признават правото на детето да се ползва от най-висок достижим стандарт за здраве и на улеснения за лечение на заболявания и за възстановяване на здравето си”