Добре Дошли!

След началото на здравната реформа през 2000 г на преден план излязоха редица проблеми на детското здравеопазване.Промените в извънболничната помощ, целящи повишаване на здравната и медицинска ефикасност, доведоха до преразпределение на мястото и ролята на лекарите педиатри.Как при тези условия да осигурим своевременна, достъпна и сигурна, достатъчна по обем и качество медицинска помощ на нашите малки пациенти? Това е причината, която ни подтикна към идеята за създаване на сдружението .Вярваме, че заедно ще намерим не само изход от конкретната ситуация, но и пътя за решаване на конкретните въпроси, които реформата поставя пред нас.Този сайт е създаден за. колеги и единомишленици за  да  споделим  професионалните си неудачи,  успехи  а защо не и заслужено признание!


банер грип