Ранно детско развитие и превенция на нарушения в психичното развитие в ранно детство

РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ДЕЦА

АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

ДЕКЛАРАЦИЯ

Семинар Децата най-накрая идват с инструкции

Детски аутизъм - същност, прояви, проблеми и решения

Декларация касаещa проблемите на аутизма и свързаните с него разстройства.

Здравен Навигатор: Първи отзиви от VI Национална практическа конференция по педиатрия

НАРЕДБА 2 ОТ 7 МАРТ 2013 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ

Отпада Регулацията При Издаване На Направления От Лични Лекари Със Специалност Педиатрия

КУРС „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ПЕДИАТРИЯТА"

Покона за 9-и конгрес по клинична микробиология и инфекции

Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности (СМД) и стойността на медико-диагностични дейности (МДД) за назначаване от изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ

5th Europaediatrics congress

Становище на европейската педиатрична асоциация(EPA/UNESPA)

Стандарт по педиатрия