Покана за свикване на общо отчетно събрание 2016

12-12
November, 2016 г.

На 12.11.2016 от  10.00ч  ще се проведе Отчетно годишно събрание  на НСПСИП в гр. София хотел Кристал Палас ул. Шипка  14