Националната практическа конференция 2020 се отменя

Поради възникналата епидемична обстановка  и обявените  противоепидемични мерки  на територията на Република България УС на НСПСИП  отменя провеждането на конференцията на НСПСИП през 2020 г.