Покона за 9-и конгрес по клинична микробиология и инфекции

Уважаеми колеги,
       От името на организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Деветия Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфектология на Българската Асоциация на Микробиолозите (БАМ), който ще се състои в периода 28 - 30 април 2011 г. в гр. Пловдив (хотел Новотел Пловдив).
       Организационният комитет е подготвил богата и интерактивна програма, която да отрази последните развития в областта на микробиологичната наука и практика  и инфекциозна патология. Националният конгрес на БАМ е сред най-големите научни форуми у нас, който по традиция е и с осезаемо присъствие на водещи чуждестранни специалисти.
       Програмата на конгреса обхваща научни сесии и сателитни симпозиуми в областите – превенция и ваксино-профилактика на инфекциозните болести, микробиология, вирусология, епидемиология, паразитологията, генетика и инфекциозна серология, както и богата изложба на водещи фармацевтични фирми и фирми за медицински стоки и консумативи.
       Искрено се надяваме, че с общи усилия ще постигнем поставените цели и IX-я  Национален Конгрес по Клинична Микробиология ще бъде общ успех.
Очакваме Ви!

 

Проф. Д-р Тодор Кантарджиев ДМН
Председател на
Българската Асоциация на Микробиолозите
Председател на
Организационния комитет на Конгреса